Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verzamel de gegevens die ik u vraag in te vullen, wanneer u een aanvraag doet voor een overnachting in een van accommodaties. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet